top of page

TELEFON SANTRAL SİSTEMLERİ

Analog ve ip santral sistemleri,Her ölçekteki işletmenin görüntülü ve sesli iletişim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, yazılım ve donanım tabanlı telefon santralları 

SESLENDİRME VE ACİL ANONS SİSTEMLERİ

İnsan yoğunluğu olan alanlar için vazgeçilmez bir gereksinim olan seslendirme ve acil anons sistemleri iki amaç için hizmet vermektedir. Bunlar temelde müzik yayınları ve anons yayınlarıdır. Normal hal ve zamanlarda müzik yayını yapan bu sistemlerin asıl kullanım amacı acil durum senaryoları yaşandığında ikaz yayınları yaparak ilgili kitleyi en hızlı şekilde uyarmaktır. Seslendirme ve anons sistemleri, kurulacakları alana göre projelendirilir ve sesin her alanda, en net şekilde duyulması sağlanır. Çünkü seslendirme ve acil anons sistemlerinde önemli olan müzik ve anonstan ziyade, kriz anında yayının anlaşılabilir, güvenli ve sürekli olmasını sağlamaktır. Bu sistemler genellikle yangın algılama ve ihbar sistemleri ile birlikte çalışmaktadır. Merkezi anons sistemi sayesinde, herhangi bir tehlike anında paniğe meydan vermeden ilgili kat veya bölümlerin tahliye işlemleri sistematik ve akıcı şekilde yapılabilmektedir.

İHTİYACINIZA UYGUN SİSTEM BİLGİ,

KEŞİF VE TEKLİF İSTEMEK İÇİN:

bottom of page